PRESSMEDDELANDE GOTLAND GRAND NATIONAL 2017-11-17

Gotland Grand National och framtiden!

Föreningarna GMF-Speedwayklubb och FMCK-Gotland samt Nordic Sport & Event AB (NSE) har nu kommit överens och nått samsyn om vägen framåt för GGN, med det bästa för tävlingen och för Gotland för ögonen.

Parterna är nu överens efter att ha haft delade meningar om detaljerna kring tävlingens framtid och hur avtalet och andra mellanhavanden ska tillämpas har de nu nått en överenskommelse.

I korthet innebär överenskommelsen att NSE köper och tar över rättigheterna till GGN och dess varumärken mot en ersättning som parterna enats kring, och som parterna väljer hålla konfidentiellt.

Parterna har arbetat kreativt och prestigelöst för att nå denna överenskommelse. Båda sidor har givit och tagit i detta arbete.

Claes Randlert, hittillsvarande ordförande i Organisationskommittén för GGN säger:
”Jag är mycket nöjd med att vi nu har kunnat enas. Oenigheterna har varit en hämsko för planeringen av kommande tävlingar och har riskerat skapa badwill kring tävlingen. Vi vill önska NSE lycka till för fortsättningen med denna fina tävling som jag och föreningarna och dess många hårt arbetande medlemmar har haft nöjet att lansera, utveckla och arbeta aktivt med i många år”.

Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event är också mycket nöjd med överenskommelsen. Nu kan vårt bolag fokusera på framtiden och utveckla denna tävling in i framtiden. När vi nu kan koncentrera oss på framtiden kommer vi inom kort kunna berätta om tävlingen, status och hur vi ska gå vidare med GGN, säger Conny Bohlin vidare.

Inom kort kommer det vara möjligt att anmäla sig till 2018 års GGN.

För frågor rörande GGN och denna pressrelease hänvisar vi till
Claes Randlert E-post: claes.randlert@maklarhuset.se Telefon: 0498-29 29 72
GMF-Speedwayklubb E-post: info@bysarna.com
FMCK-Gotland E-post: info@fmckgotland.se
Nordic Sport & Event AB gm. Conny Bohlin; conny@nordicsportevent.se Telefon: 0708-249494
PRESSMEDDELANDE
GOTLAND GRAND NATIONAL
2017-10-31

Nu ser vi fram emot Gotland Grand National 2018!

Sedan 1984 har föreningarna GMF-Speedwayklubb och FMCK-Gotland arrangerat endurotävlingen Gotland Grand National, 29 av totalt 34 år med egna verksamhetsledare. Sedan 2013, de senaste fem åren har det skett genom ett samarbetsavtal med Nordic Sport Event (NSE) som nu upphört efter årets tävling 2017.

Arrangemanget har under de senaste fem åren inte utvecklats i den riktning föreningarna vill. Det har varit för stort fokus på den kommersiella delen och själva känslan för tävlingen har förändrats på ett sätt som skapat vissa problem och även påverkat stämningen och upplevelsen av GGN. NSE har under hela avtalsperioden, och framför allt de senaste två åren, upplyst om att NSE inte kan eller vill utnyttja sin option att köpa rättigheterna till GGN.

Under tiden har föreningarna varit måna om att arrangemanget ska vara kvar på Gotland, utvecklas som ett idrottsligt arrangemang och som tillför många idrottsföreningar på Gotland betydande inkomster för de arbetsinsatser som görs i samband med arrangemanget, det största arrangemanget på Gotland under lågsäsong.

Ägarföreningarna har även varit införstådda med att man är i behov av en samarbetspartner som kan ansvara för den rent kommersiella delen som event, samarbetspartners mm. Det behovet kvarstår. Ett förslag lämnades till NSE under augusti 2017, att dessa skulle bli den samarbetspartner som ansvarar för den kommersiella delen även efter 2017. Detta förkastades tyvärr av NSE.

Föreningarna anser att föreningarna agerat helt korrekt gällande den option som nämnts i media. Nu arbetar vi stenhårt med att förbereda 2018 års Gotland Grand National!

Vi vill tillbaka till en tävling som sätter de viktigaste medspelarna, nämligen förarna i främsta rummet, det ska vara den största och bäst organiserade tävlingen!

Vi vill även värna de funktionärsföreningar som ställer upp och gör denna tävling. Utan dessa ideella krafter hade inte GGN varit där det är idag.

Vi kommer även att återuppta kontakter med samarbetspartners, gamla som nya och vi lovar att vi åter kommer göra allt för att det ska bli, inte bara den största, utan även den absolut bästa Endurotävlingen som vi någonsin kan!

/Organisationskommittén Gotland Grand National

För frågor rörande GGN hänvisar vi till:
Ordförande i Organisationskommitté:
Claes Randlert E-post: claes.randlert@maklarhuset.se   Telefon: 0498-29 29 72
GMF-Speedwayklubb E-post: info@bysarna.com
FMCK-Gotland E-post: info@fmckgotland.se